Безплатна доставка при поръчка над 180лв

Патриот България

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН PatriotBG.com

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ „Принт 93” ЕООД, вписан в търговския регистър с ЕИК 205927885, МОЛ Ивайло Николаев Цветанов, със седалище и адрес на управление с. Световрачене, п.к. 1252, ж.к. Нови Искър,  ул. „Железопътна” № 82, вх. В, ет. 2, ап. 38, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.PatriotBG.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. 

2. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.PatriotBG.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ.

3. Използвайки онлайн магазина www.PatriotBG.com, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че приемат изцяло и са съгласни с настоящите Общи условия. В тази връзка Ви молим да прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина www.PatriotBG.com. Тези условия обвързват всички потребители. 

4. Потребителят/клиентът се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра на www.PatriotBG.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

5. След натискане на бутона “КУПИ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката, след което следва изпращане на стоката. След изпращане на поръчката, се счита, че договорът за покупко-продажба, между търговеца и клиента е сключен.

6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от последния електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

7. Посочените размери, както и предоставената информацията към всеки артикул са ориентировъчни и е допустима минимална разлика в описанието им.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

8. Всички обявени цени са в български левa с включен ДДС. Плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС, при получаване на стоката или предварително.

8а. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерска фирма „Еконт Експрес”. При доставка на стоката се плаща дължимата сума на куриера.

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до посоченото от клиента местоположение, освен когато сумата на поръчката е в размер над 150 лева. Стойността на транспортните разходи за доставка е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

10. МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката.

11. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана. 

III. ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ 

12. Доставката на поръчаните стоки, на територията на България, се осъществява в срок от 1 до 5 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. 

13. Доставката за България се извършва само от куриерска фирма „Еконт Експрес”, като цените за доставка се определят от самата куриерска фирма.

13а. При поръчка за сумата в размер на 150 лева, доставката е безплатна.

14. Потребителите на електронния магазин, чиито адреси на доставка са в населени места извън България заплащат допълнително всички мита, данъци и такси, дължими за съответните страни. Тези такси не са включени в цената за доставка и варират за различните страни. За точна информация, потърсете съответните агенции във Вашата страна.

15. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

16. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

16а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

16б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

17. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

• датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или упълномощена от него трета страна (различна от куриера) е приел и физически владее продукта; 

• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно:

(i) датата, на която отребителят или упълномощена от него трета страна (различна от куриера) е приел и физически владеете последния продукт, или 

(ii) датата, на която ние от www.PatriotBG.com, Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; 

• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части:

(i) датата, на която потребителят или упълномощена от него трета страна (различна от куриера) е приел и физически владее последната част, или 

(ii) датата, на която ние от www.PatriotBG.com, Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

17а. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

17б. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@patriotbg.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

17в. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора. В случай, че потребителят е получил стоката, възстановяването на плащането ще се извърши не по-късно от 30 дни, след връщане на стоката във владение не ТЪРГОВЕЦА.

17г. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

18. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

19. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

19а. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

20. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

21. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

22. В случай, че за дадена стока има гаранционен документ, осигурен от производителя на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да го предостави на своите клиенти. В документа следва да са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

23. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда, и да поръчва избраните стоки от МАГАЗИНА, като гост или след регистрация в интернет страницата www.PatriotBG.com.

23а. При наличие на проблем или въпроси относно поръчка,закупен продукт или други, може да се свържете с наш представител на телефон: 0895 43 97 79

24. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

25. В случай на регистрация в www.PatriotBG.com, Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

26. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.PatriotBG.com.

27.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.PatriotBG.com услуги; 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

•    да не извършва злоумишлени действия; 

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.PatriotBG.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

27а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

28. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

29. В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

30. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

31. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.PatriotBG.com.  

32. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.PatriotBG.com.

32а. В случай, на предварително заплащане на стоката, ТЪРГОВЕЦА след неговото получаване, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да я достави в срок, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

33. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

34. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, само и единствено във връзка с извършването на услугите, предлагани от ТЪРГОВЕЦА.

35. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@patriotbg.com. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

36. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди –форсмажорни обстоятелства, вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

37. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

38. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, в Общите условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

38а. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

39. МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общите Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.PatriotBG.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.